Smithicyathus ? belkovskiense (Spasskiy et Kravtsov, 1975)
in Besprozvannykh et al., 1975


materiał z franu Wyspy Belkowskiej, północna Syberia, Rosja; holotyp Stellatophyllum belkovskiense; zmierzony przez Wrzołka (2007)

wątpliwe gatunki z rodzaju Smithicyathus z Syberii

Sm. ? belkovskiense - Sm. ? emendatus - Sm. ? russakovi

kliknij obraz aby obejrzeć plik 2400dpi
aby obejrzeć inny gatunek kliknij odpowienią nazwę

© Uniwersytet Śląski

projekt strony Jarosław Krupa