Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002


poprzeczny i podłużny przekrój holotypu gatunku Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002; holotyp wyznaczony przez Wrzołka (2002: p. 235), okaz GIUS 421LA109; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks A, poziom konodontowy hermanni-cristatus lub disparilis; oryginalne skany, zilustrowane także przez Wrzołka (2002)

inne illustracje okazu GIUS 421LA109
T & L - widok zewnętrzny - odciski T & L - odciski Ltg

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa