Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002


szlify cienkie paratypu Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002; paratyp wyznaczony przez Wrzołka (2002: str. 235), okaz GIUS 421LA137; koralit o elementach szkieletowych pokruszonych w czasie diagenezy; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks A, poziom konodontowy hermanni-cristatus lub disparilis; oryginalne skany, nie ilustrowane przez Wrzołka (2002)

inne ilustracje okazu GIUS 421LA137
T & L - odciski T & L

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa