Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002


odciski octanowe i podłużny szlif cienki paratypu Siphonophrentis laskowae Wrzołek, 2002; paratyp wyznaczony przez Wrzołka (2002: p. 235), okaz GIUS 421LA144; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks A, poziom konodontowy hermanni-cristatus lub disparilis; oryginalne skany, zilustrowane także przez Wrzołka (2002)

kliknij obrazek aby powiększyć

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa