Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002


szlify cienkie holotypu Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002; holotyp wyznaczony przez Wrzołka, 2002: str. 235; okaz GIUS 421LA173; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks B, poziom konodontowy disparilis; oryginalne skany; zilustrowane również przez Wrzołka (2002: pl. 1: 17,18)

kliknij obrazek aby powiększyć

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa