Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002


szlify cienkie paratypu Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002; paratyp desygnowany i zilustrowany przez Wrzołka (2002: pl. 1: 11-13), okaz GIUS 421LA 40; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks B, poziom konodontowy disparilis; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 421LA 40
T & L - odciski T - odciski L

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa