Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002szlify cienkie paratypu Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002; zilustrowany także przez Wrzołka (2002: pl. 1: 19 - tylko T), okaz GIUS 421LA108; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks B, poziom konodontowy disparilis; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 421LA108
T & 2L - odciski T & L - 2 odciski L - 2 odciski L

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa