Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002


szlify cienkie topotypu Siphonophrentis ? georgii Wrzołek, 2002, okaz GIUS 421LA139; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z kamieniołomu Laskowa, kompleks B, poziom konodontowy disparilis; oryginalne skany

kliknij obrazek aby powiększyć

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa