Enallophrentis corniformis Gürich, 1896


przekroje (szlify cienkie) neotypu Enallophrentis corniformis Gürich, 1896; neotyp wybrany i zilustrowany przez Wrzołka (2002: pl. 2: 11-14); okaz GIUS 381SD 21_13; zbiory Uniwersytetu ¦l±skiego; z łupków skalskich, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 381SD 21_13
T & L - odciski T & L - dystalna seria T - proksymalna seria T - seria Ltg

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa