Enallophrentis corniformis Gürich, 1896


przekrój poprzeczny i podłużny Enallophrentis corniformis Gürich, 1896; oznaczony przez Wrzołka, (2002: tabela 2); okaz GIUS 381SD 11B; zbiór Uniwersytetu ¦l±skiego; z żyweckich łupków skalskich w Skałach, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany; ilustracje dotychczas niepublikowane

inne ilustracje okazu GIUS 381SD 11B
T & L - dystalna seria T - proksymalny T & Ltg

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa