Enallophrentis corniformis Gürich, 1896


przekroje (szlify cienkie) Enallophrentis corniformis Gürich, 1896; zilustrowane przez Wrzołka, (2002: pl. 2: 6-8), topotyp, okaz GIUS 381SD 11C; zbiór Uniwersytetu ¦l±skiego; z żyweckich łupków skalskich w Skałach, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 381SD 11C
2T & L - seria Tdi

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa