Enallophrentis corniformis Gürich, 1896


przekroje (szlify cienkie) Enallophrentis corniformis Gürich, 1896; dwa z nich zilustrowane przez Wrzołka, (2002: pl. 2: 9, 10), topotyp, okaz GIUS 381SD 12C; zbiór Uniwersytetu ¦l±skiego; z żyweckich łupków skalskich w Skałach, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 381SD 12C
T & 2L - odciski T & L

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa