Enallophrentis corniformis Gürich, 1896


dwa przekroje poprzeczne i jeden podłużny (szlify cienkie) Enallophrentis corniformis Gürich, 1896; zilustrowane przez Wrzołka, (2002: pl. 2: 15-17); okaz GIUS 381SD 12G; zbiór Uniwersytetu ¦l±skiego; z żyweckich łupków skalskich w Skałach, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 381SD 12G
Tdi - L - Tpr - dystalna seria T & odcisk L - proksymalna seria T

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa