Enallophrentis polonica Sobolev, 1904


przekroje (szlify cienkie) Enallophrentis polonica Sobolev, 1904; oznaczone przez Wrzołka, (2002: tabela 2); okaz GIUS1524 PK41B; zbiór Uniwersytetu ¦l±skiego; ze ¶rodkowożyweckich wapieni pokrzywiańskich we Włochach; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS1524 PK41B
T1 & L1 - T2 & L2

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiedni± grupę

© Uniwersytet ¦l±ski
projekt strony: Jarosław Krupa