Enallophrentis polonica Sobolev, 1904


przekroje (szlify cienkie) Enallophrentis polonica Sobolev, 1904; zilustrowane przez Wrzołka, (2002: pl. 3: 10, 11); wyjątkowo mały koralit, w wyjątkowo niskiej pozycji stratygraficznej; okaz GIUS 381 SD21_21; zbiór Uniwersytetu Śląskiego; z dolnożyweckich łupków skalskich w Skałach, kompleks XXII lub XXIII, dolny podpoziom varcus; oryginalne skany

inne ilustracje okazu GIUS 381 SD 21_21
T1 & L - odciski T2, L & T1

kliknij obrazek aby powiększyć
aby wybrać inne ilustracje wybierz odpowiednią grupę

© Uniwersytet Śląski
projekt strony: Jarosław Krupa